ადმინისტრაციული სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

ლელა წამალაიძე     591180155    leliko83@yahoo.com

ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი

ნინო გელაძე    577076035    n.geladze17@gmail.com

ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი

ნუნუ ქუშაშვილი    595902528    qushashvilinunu@gmail.com

ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

ნონა ჩაბაკაური    595903400    chabakaurinona@gmail.com

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

მაია ხუციშვილი    577953139    khutsishvili.m41@gmail.com