სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების კატეგორია და საპროექტო წინადადების ფორმა

დასაფინანსებელი პროექტების კატეგორია :

 • სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის, ჭაბურღილები, წყალსადენები, სათავე ნაგებობები, გამწმენდი ნაგებობები, ჭა და ა.შ)
 • სარწყავი სისტემები
 • სანიაღვრე სისტემები
 • ნაპირსამაგრი სამუშაოები
 • გზები და გზისპირა მოსაცდელები
 • ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები
 • გარე განათება
 • სკოლების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
 • სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი
 • ამბულატორიის შენობები
 • სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი
 • სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით
 • წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი
 •  მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაციის აღდგენა