სახალხო დღესასწაულის „ყაზბეგობა 2022“, ტექნიკური სამზადისი დაიწყო

სახალხო დღესასწაულის „ყაზბეგობა 2022“, ტექნიკური სამზადისი დაიწყო.

ალექსანდრე ყაზბეგის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სავალი ნაწილი გადაიკეტა. მოირეცხა და დასუფთავდა ქუჩები. ეწყობა სამეწარმეო მარკეტი, ჯიხურების კონსტრუქციები და სცენა.

მთელი დღის მანძილზე, სამზადისში, საორგანიზაციო ჯგუფთან ერთად, აქტიურადაა ჩართული ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერი ბაკურ ავსაჯანიშვილი.

ადამიანური და მატრეიალური რესურსით, მობილიზებულია კეთილმოწყობის სამსახური.