საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის შესახებ, მოქალაქეებთან საკონსულტაციო შეხვედრას გამართავს

𝟬𝟵.𝟬𝟵.𝟮𝟬𝟮𝟮 | 𝟭𝟭:𝟯𝟬, იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის შესახებ, მოქალაქეებთან საკონსულტაციო შეხვედრას გამართავს.

ადგილობრივებს საშუალება ექნებათ დარეგისტრირდნენ ვებ-პორტალზე: https://slr.napr.gov.ge/ მიიღონ სამართლებრივი კონსულტაცია და ამომწურავი პასუხები შეკითხვებზე.