ვაკანსიები

  ვაკანსიის N 55269     

თანამდებობის დასახელება  -  პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
პოზიციის დასახელება  - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი
კონკურსის ტიპი  -  ღია კონკურსი
ორგანიზაცია  -  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
განცხადების მიღების ბოლო ვადა - 22.05.2019
იხილეთ დოკუმენტი 
 
 
 

ვაკანსიის N 55270     

თანამდებობის დასახელება -  პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
პოზიციის დასახელება - განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი
კონკურსის ტიპი  -  ღია კონკურსი
ორგანიზაცია - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
განცხადების მიღების ბოლო ვადა - 22.05.2019
იხილეთ დოკუმენტი
 
გააზიარე