უფასო ტრანსპორტი

     ავტობუსი - 08:15 სთ. - სოფელი ფხელშე  (გორისციხე, ვარდისუბანი, სიონი, გარბანი, არშა, ფანშეტი) დაბა სტეფანწმინდა ;

    15:00 სთ. დაბა სტეფანწმინდა -  ფანშეტის ხიდი, გარბანი, სიონი, ვარდისუბანი, გორისციხე, ფხელშე.

   18:00 სთ. - დაბა სტეფანწმინდა  (ფანშეტი, არშა, გარბანი, სიონი, ვარდისუბანი, გორისციხე)   სოფელი ფხელშე

    

 

 

 

    მიკროავტობუსი - 08:15 სთ.  - კობი  (ხურთისი - ყანობი)  დაბა სტეფანწმინდა ;

    15:00 სთ. -  დაბა სტეფანწმინდა  არშა, ვარდისუბანი, ხურთისის ხიდი, ყანობის ხიდი, კობი, ყოველი თვის 14-15 რიცხვში  - ტყარშეტი;

    18:00 სთ. - დაბა სტეფანწმინდა  (ხურთისი - ყანობი)  კობი  ;

    მძღოლი - ავთო ჭინჭარაული

 

 

 

   მიკროავტობუსი - 08:15 სთ. - კარკუჩა  (ახალციხე -სნო -აჩხოტი) დაბა სტეფანწმინდა;

    15:00 სთ. - დაბა სტეფანწმინდა  - (აჩხოტი - სნო - ახალციხე) - კარკუჩა;  ყოველი თვის 14-15 რიცხვში  - სოფელი ჯუთა და ცდო;

   18:00 სთ. - დაბა სტეფანწმინდა  (აჩხოტი - სნო - ახალციხე) კარკუჩა

     მძღოლი - არჩილ მარსაგიშვილი

 

 

 

გააზიარე