უფასო ტრანსპორი

 

 

   ავტობუსი - 08:15 სთ. - სოფელი ფხელშე  (გორისციხე, ვარდისუბანი, სიონი, გარბანი, არშა, ფანშეტი) დაბა სტეფანწმინდა ;

    18:00 სთ. - დაბა სტეფანწმინდა  (ფანშეტი, არშა, გარბანი, სიონი, ვარდისუბანი, გორისციხე)   სოფელი ფხელშე ;

 

 

 

 

 

 

    მიკროავტობუსი - 08:15 სთ.  - კობი  (ხურთისი - ყანობი)  დაბა სტეფანწმინდა ;

    14:00 სთ. -  დაბა სტეფანწმინდა  -  კობი  ;

    18:00 სთ. - დაბა სტეფანწმინდა  (ხურთისი - ყანობი)  კობი  ;

 

 

 

 

 

   მიკროავტობუსი - 08:15 სთ. - კარკუჩა  (ახალციხე -სნო -აჩხოტი) დაბა სტეფანწმინდა;

    14:00 სთ. - დაბა სტეფანწმინდა  - კარკუჩა

   18:00 სთ. - დაბა სტეფანწმინდა  (აჩხოტი - სნო - ახალციხე) კარკუჩა;  

 

 

 

გააზიარე