ტენდერები

სათაური დასრულების თარიღი
2 ერთეული მიკროავტობუსის შესყიდვა 12 ნოემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
დაბა სტეფანწმინდისა და გერგეტის უბნის ქუჩების დასახელებისა და ნუმერაციის მანიშნებელი აბრების დამზადებასა და შენობა -ნაგებობებზე მონტაჟისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 5 ნოემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
სოფ. გორისციხის რიტუალების სახლის სარემონტო სამუშაოები. 26 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ავტომატური დაშვების და გადახდის სისტემა გუდაური/ყაზბეგის პანორამაზე 28 სექტემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცდოში სასმელი წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 1 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სნოში სასმელი წყლის სისტემისა და წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 28 სექტემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ.აჩხოტში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გარბანში სასმელი წყლით მომარაგების მილსადენის რეაბილიტაცია 2 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ.არშის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 11 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
დასახელება სოფ. გორისციხის რიტუალების სახლის სარემონტო სამუშაოები 3 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 28 სექტემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გარბანში სასმელი წყლით მომარაგების მილსადენის რეაბილიტაცია 4 სექტემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცდოში სასმელი წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 4 სექტემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
სოფელ სნოში სასმელი წყლის სისტემისა და წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 22 აგვისტო, 2018 მეტის წაკითხვა
სოფ.აჩხოტში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 20 აგვისტო, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგობა უმასპინძლებს რეგიონალურ ფოლკლორულ ფესტივალს "ფუძეობა" 30 ივლისი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ.სიონისა და გარბნის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია 8 აგვისტო, 2018 მეტის წაკითხვა
სოფ. სნოს შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3 აგვისტო, 2018 მეტის წაკითხვა
თრუსოს ხეობაში სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 30 ივლისი, 2018 მეტის წაკითხვა
4 (ოთხი) ერთეული პიკაპის შესყიდვა 29 ივნისი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში ილია II-ის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 29 ივნისი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 29 ივნისი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონში ე.წ. „კობათ უბნის“ ნაპირსამაგრი სამუშაოების სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 21 May, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონში ე.წ. „კობათ უბნის“ ნაპირსამაგრი სამუშაოების სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 21 May, 2018 მეტის წაკითხვა
დაბა სტეფანწმინდაში აღმაშენებლის ქუჩა N9-ში (ს/კ74.01.13.132 ) ადმინისტრაციულ შენობა N2-ის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა(საერთო ფართობი - 1075 კვ.მ) 27 თებერვალი, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში (ს/კ74.00.023) სიონი-გარბანის დამაკავშირებელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 27 თებერვალი, 2018 მეტის წაკითხვა
სოფ.სიონში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 12 მარტი, 2018 მეტის წაკითხვა
დაბა სტეფანწმინდაში ელიის მონასტრამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 3 April, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სნოს შიდა გზების რეაბილიტაციისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 23 მარტი, 2018 მეტის წაკითხვა
დაბა სტეფანწმინდაში ილია II-ის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 2 April, 2018 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურთისში საკანალიზაციო ქსელისა და გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 10 April, 2018 მეტის წაკითხვა
სოფელ ყანობის მიმართულებით, მდინარე თერგზე სახიდე გადასასვვლელის საპროექტო საკვლევაძიებო, დეტალური პროექტის-ხარჯთაღრიცხვის მომზადების და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა 26 April, 2018 მეტის წაკითხვა
მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანობში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები 11 ივლისი, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჩხოტის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები (I ეტაპი) 11 ივლისი, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ ყანობის მიმართულებით, მდინარე თერგზე სახიდე გადასასვლელის ალტერნატიული მდებარეობის დადგენა, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და კონცეპტუალური პროექტის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვა. 15 May, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჩხოტის საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 29 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გუდაურის საბავშვო ბაღის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 29 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხელშის ხიდის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 29 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყარშეტში შიდა გზების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 29 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის კოსტავას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 21 April, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია 21 April, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის ფიცხელაურის ქუჩის რეაბილიტაცია 21 April, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის ჭავჭავაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 21 April, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გერგეტის უბნის სანიაღვრის მოწყობის, სოფელ ხურთისის წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობისა და სოფელ სნოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 11 April, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელი სიონში ე.წ. „კობათ უბნის“ გზის აღდგენისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 12 April, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრებაში არსებულ 5500 მ2 მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 74.05.11.035) განთავსებული ე.წ. „გადასახედის“ ნაგებობის რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის ათვისების (შესაბამისი დაგეგმარება) 29 May, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე შადრევანის ე.წ. „ლომის“ სარეაბილიტაციო სამუსაოებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფე 25 April, 2017 მეტის წაკითხვა
საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა - სტეფანწმინდა - ლარსის საავტომობილო გზის 111-ე კილომეტრიდან სოფელ ყანობის მიმართულებით, მდინარე თერგზე სახიდე გადასასვლელის ალტერნატიული მდებარეობის დადგენა, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და კონცეპტუალური პროექტის მოსა 15 May, 2017 მეტის წაკითხვა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჩხოტის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 8 ივნისი, 2017 მეტის წაკითხვა