სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების კატეგორია და საპროექტო წინადადების ფორმა

20 იანვარი, 2020

დასაფინანსებელი პროექტების კატეგორია :

 • სასმელი წყლის სისტემები(მათ შორის,ჭაბურღილები,წყალსადენები,სათავე ნაგებობები ,გამწმენდი ნაგებობები,ჭა და ა.შ)
 • სარწყავი სისტემები
 • სანიაღვრე სისტემები
 • ნაპირსამაგრი სამუშაოები
 • გზები და გზისპირა მოსაცდელები
 • ხიდები,ცხაურები,ხიდბოგირები,გადასასვლელები
 • გარე განათება
 • სკოლების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
 • სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი
 • ამბულატორიის შენობები
 • სპორტული ინფრასტრუქტურა,მოედნები და მოედნების ინვენტარი
 • სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით
 • წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი
 •  მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაციის აღდგენა
გააზიარე