სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საერთო კრების სხდომების ოქმები

29 იანვარი, 2019

  მიმდინარე წლის 22-23 იანვარს, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების არჩევის მიზნით მოსახლეობასთან ჩატარებული საერთო კრების სხდომის ოქმები.

გააზიარე