სოციალური დახმარების განახლებული პროგრამა

5 მარტი, 2019

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების განახლებული პროგრამა.

   პროგრამის მიზანია დაეხმაროს და ხელი შეუწყოს მოსახლეობას კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების მიღებაში და სოციალური პირობების გაუმჯობესებაში.

  აღნიშნული პროგრამა განსაზღვრავს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სამედიცინო მომსახურებისა და სოციალური დახმარების დაფინანსების მიღებას.

#ყაზბეგისმუნიციპალიტეტი2019

გააზიარე