შესყიდვების სამსახური

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შესყიდვების დაგეგმვას, შესყიდვებთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი პროცედურების დაცვას, ტენდერების გამოცხადებას, ხელშეკრულებების შემუშავებას და შესყიდვების შესახებ ანგარიშების მომზადებას.


სამსახურის სტრუქტურაში შედის ერთი განყოფილება:

შესყიდვების დაგეგმვისა და ადმინისტრირების განყოფილება

 

სამსახურის სტრუქტურაფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში 

შესყიდვების სამსახურის უფროსი

ხათუნა გომიაშვილი 

მობ: 595 90 25 75
ელ-ფოსტა: x.gomiashvili@yahoo.com

სამუშაო გამოცდილება

 

 

განათლება

 

შესყიდვების დაგეგმვისა და ადინისტრირების  განყოფილების უფროსი

  • ანა ჩქარეული - მობ: 595 90 25 50

 

შესყიდვების დაგეგმვისა და ადინისტრირების   უფროსი სპეციალისტი

  • ნინო ხუციშვილი - მობ: 599801830

 

შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავე - ახორციელებს შესყიდვების შესახებ მომზადებული დოკუმენტაციის ატვირთვას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში

  • ოლიკო კვირჭიშვილი - მობ: 598 47 59 90

 

    გააზიარე