შესყიდვების დაგეგმვისა და ადმინისტრირების განყოფილება

შესყიდვების დაგეგმვისა და ადინისტრირების  განყოფილების ფუნქციებია:

  • მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის მომზადება
  • სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოება
  • ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადება და გამოქვეყნება
  • მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხელშეკრულების შემუშავება

განყოფილება შედის  შესყიდვების სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

 

შესყიდვების დაგეგმვისა და ადინისტრირების  განყოფილების უფროსი

 

 

ს/გ

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
  • ნინო ხუციშვილი - მობ: 599 33 47 12
 
გააზიარე