სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

    სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“ შედის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში და ახორციელებს სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან, სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვასთან დაკავშირებულ უფლებამოსილებებს.

სააგენტოს ძირითადი მიმართულებებია:

  • სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა
  • სახელმწიფო ქონების განკარგვა  (პრივატიზება, მართვის უფლებით გადაცემა)
  • სახელმწიფო საწარმოთა მართვა

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს

გააზიარე