სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მოქალაქეთა  პირველად  სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას,  სამხედრო სამსახურისათვის  მომზადებას და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას.

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

 

 

ვანო ეფხოშვილი  

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 577 95 22 31

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

  • ხათუნა ჩოფიკაშვილი - მობ: 577 60 43 15

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

  • ლეო გელაძე -  მობ: 557 65 30 03

 

გააზიარე