საკრებულოს აპარატი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

თამარ ოდიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 96-78-88


საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

შორენა ჩქარეული

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 577 60-43-04

მთავარი სპეციალისტი მაჟორიტარებთან ურთიერთობის საკითხებში

დარეჯან ფიცხელაური 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 595 25-49-23

 

​მთავარი სპეციალისტი კომისიებთან ურთიერთობისა და ორგანიზაციულ  საკითხებში

ნათელა სუჯაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 40-64-50

 


მთავარი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

ნინო ჩქარეული

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 577 60-43-36

 

 

გააზიარე