ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის და მასში შემავალი თემების სივრცის დაგეგმარების გეგმების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

23 სექტემბერი, 2020

იხილეთ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის და მასში შემავალი თემების სივრცის დაგეგმარების გეგმების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიშის დასკვნა: 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა.

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დასკვნა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის და მასში შემავალი თემების სივრცის დაგეგმარების გეგმების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის განახლებული ანგარიში  შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

გააზიარე