ახალი ამბები

27 თებერვალი 2017

მოხალისეობის განვითარების პროგრამა - საქართველოს მოხალისე

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ 2015 წლიდან დაიწყო „მოხალისეობის განვითარების პროგრამის - საქართველოს მოხალისე “ განხორციელება.