ცხელი ხაზი : +995 577 95 31 39

მოსახლეობის რაოდენობა და ურბანული გადანაწილება

  2014  წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების თანახმად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რაოდენობა 3795 -ია. მათგან 35% ცხოვრობს ქალაქად, დანარჩენი კი -სოფლად. სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა რაოდენობა 300-მდეა. მოსახლეობის ტრუქტურა ასაკობრივ ჭრილში მეტ-ნაკლებად თანაბარზომიერადაა წარმოდგენილი, ხოლო ქალების რაოდენობა მცირედით მეტია მამაკაცებისაზე.

  ყაზბეგისთვის სეზონური მიგრაციაა დამახასიათებელი. მეტიც, სხვადასხვა გათვლებით, მოსახლეობის თითქმის 40% ტოვებს ყაზბეგს სეზონურად.

 

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რიცხოვნობა ასაკისა და სქესის მიხედვით


გააზიარე