მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა

     პროგრამა გულისხმობს საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით.

   პროგრამა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში.

სრული ინფორმაცია

გააზიარე