გადასახადები და მოსაკრებლები

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვალი დადგენილება №8 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების და მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

   

   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის  30  მარტი  დადგენილება №19 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის  29 აპრილი  დადგენილება №25 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის  №8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბერი დადგენილება №57 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა  და მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 ნოემბერი ,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების და მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

 

გააზიარე