ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური

 ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც  უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება დამუშავებას, მუნიციპალიტეტის ქონების მართვას და სოფლისმეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას .

 სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება:

 

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური

 

 

 

ვაჟა ჩქარეული

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 90 16 26
 

 

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი

  • გიორგი შერმადინი - მობ: 577 13 20 71

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

  • ნინო ჩოფიკაშვილი - მობ: 558-11-39-01

 

 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი

  • მანანა მირაქიშვილი - მობ: 595 90 32 50

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

  • თინათინ სუჯაშვილი - მობ: 577 60 46 60
 
გააზიარე