ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N899 22.04.2019 სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების- საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მის მიმდებარედ მდინარის კალაპოტის ფორმირების სამუშაოების განხორციელების გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისგან გათავისუფლების შესახებ 899 განკარგულება 04/22/2019 04/22/2019 საქართველოს მთავრობა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის, მისი შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 06 ნოემბრის ბრძანება N916 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის, მისი შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 916 ბრძანება 11/06/2019 11/06/2019 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ N 2-354 ბრძანება 04/25/2019 04/25/2019 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ბრძანება გუდაურში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ N 2-379 ბრძანება 05/02/2019 05/02/2019 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

Pages