ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკებრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №35 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკებრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის №9 დადგენილების არარა ადმინისტრაციულ აქტად აღიარების შესახებ 35 დადგენილება 07/06/2018 07/12/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის შემოწმების აქტისა და მითითების ფორმის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის დადგენილება №37 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის შემოწმების აქტისა და მითითების ფორმის დამტკიცების შესახებ 37 დადგენილება 07/27/2018 08/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბერის დადგენილება №39 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 39 დადგენილება 12/18/2018 01/01/2019 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N899 22.04.2019 სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების- საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მის მიმდებარედ მდინარის კალაპოტის ფორმირების სამუშაოების განხორციელების გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისგან გათავისუფლების შესახებ 899 განკარგულება 04/22/2019 04/22/2019 საქართველოს მთავრობა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის, მისი შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 06 ნოემბრის ბრძანება N916 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის, მისი შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 916 ბრძანება 11/06/2019 11/06/2019 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ N 2-354 ბრძანება 04/25/2019 04/25/2019 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ბრძანება გუდაურში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ N 2-379 ბრძანება 05/02/2019 05/02/2019 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

Pages