დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის (განაშენიანების გეგმის) კონცეფციის საჯარო განხილვა

16 ნოემბერი, 2020

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის (განაშენიანების გეგმის) კონცეფციის საჯარო განხილვა

ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე ყაზბეგის მუიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმეტაციის (განაშენიანების გეგმის) კონცეფციის საჯარო განხილვა, რომლის ჩატარებაც დაგეგმილი იყო 2020 წლის 17 ნოემბერს გადაიდო.

კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით,   პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვა ჩატარდება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე საჯარო განხილვის დროდ განისაზღვრა: 2020 წლის 25 ნოემბერი, 14:00 საათი.

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული: 

 Join Zoom Meeting:

 https://us04web.zoom.us/j/6845627801?pwd=SjluTnMxWHF4N1pyczBXd3hNNHJUQT09

 Meeting ID: 684 562 7801

 Passcode: 7iFiHr

ალტერნატიული ბმული - https://meet.mrdi.gov.ge/sajarogankhilva

 

განხილვაზე დასწრება, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

საჯარო განხილვის დასრულებიდან ნებისმიერ პირს აქვს უფლება „დაბა სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმის კონცეფცია"-სთან  დაკავშირებული საკუთარი წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები წარუდგინოს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიას 2020 წლის 16  დეკემბრის  ჩათვლით  შემდეგ მისამართზე: დაბა სტეფანწმინდა დავით აღმაშენებლის ქ. N36  ან ელექტორონული ფოსტის მისამართზე: kazbegimunicipality.info@gmail.com .

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის (განაშენიანების გეგმის) კონცეფციასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

 

გააზიარე