ცხელი ხაზი : +995 577 95 31 39

დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2019 ფაქტი
სულ ბიუჯეტი: 14994450 ¢
განათლება 7.50% %
ინფრასტრუქტურა 72.00% %
კულტურა 6.60% %
მმართველობა, თავდაცვა 11.00% %
სოც. უზრუნველყოფა 3.00% %
ასათვისებელია: 14994450 ¢