ადმინისტრაციული სამსახური

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმისწარმოებას, მათ კომუნიკაციას ერთმანეთთან, ადამიანური რესურსების მართვას; მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას.


სამსახურის სტრუქტურაში შედის ოთხი განყოფილება:

 

  სამსახურის სტრუქტურაფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

მაია ხუციშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია


მობ: 595 51 80 88
ელ-ფოსტა: 

სამუშაო გამოცდილება

 • 03.2008-დან - 08.2018-მდე ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორი.
 • 11.2007-დან - 08.2018 მდე კულტურულ საგანმანათლებლო  ცენტრის გენერალური დირექტორი
 • 06.2001-დან - 05.2007 - მდე ყაზბეგის გამგეობის საგამომცემლო საქმიანობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

განათლება

 • 09.1992 -06.1997 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი - ბიზნესი, ეკონომისტ-მენეჯერი

 

ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომლები

 

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

 • ნონა ჩაბაკაური  - მობ:  595 90 34 00

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

 • ირმა ჩაბაკაური - მობ: 577 60 46 55

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

 • მაია ეფხოშვილი - მობ: 597 95 27 00

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი

 • ნინო გელაძე - მობ: 577 07 60 35

საინფორმაციო განყოფილების უმცროსი  სპეციალისტი

 • ვაჟა აქიაშვილი - მობ: 599 88 34 75

 

იურიდიული განყოფილების უფროსი

 • ნუნუ ქუშაშვილი -   მობ: 595 90 25 28

იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 

 • შორენა ჩქარეული  - მობ: 593 31 71 25

იურიდიული განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი

 • ნინო ფიცხელაური - მობ: 595 99 09 01

ადამიანური რესურსების მართვის უფროსი სპეციალისტი

 • ია ეფხოშვილი  - მობ: 591 30 33 01

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილების უფროსი

 • ლელა წამალაიძე - მობ: 591 18  01 55

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი

 • ნატა ჩიბაშვილი - მობ: 599-56-04-16

 

მერის თანაშემწე

 • ძიძია გომიაშვილი - მობ: 598 78 84 11

 

ადმინისტრაციული ერთეულების თანამშრომლები  იხელეთ შესაბამისი ერთეულის გვერდზე

გააზიარე