აჩხოტი-სნო-ახალციხე-ჯუთას საავტომობილო გზის კმ3.4-კმ8.4 მონაკვეთის რეაბილიტაციის პროექტით გათვალისწინებული გზის განთვისების ზოლში მოქცეული მიწის ნაკვეთების ფაქტობრივი მდებარეობის ამსახველი გეგმების ასლები

19 ივნისი, 2020

   საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრაქტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის (შემდგომში - დეპარტამენტი) თავმჯდომარის 2020 წლის 03 ივნისის N87 ბრძანების საფუძველზე, მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება, განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტის - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აჩხოტი-სნო-ახალციხეჯუთას საავტომობილო გზის კმ3.4-კმ8.4 მონაკვეთის რეაბილიტაციის პროექტით გათვალისწინებული გზის განთვისების ზოლში მოქცეული, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალციხეში მდებარე, საჯარო რეესტრში N74.02.14.414 და N74.02.14.481 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ფაქტობრივი მდებარეობის დადგენის მიზნით.

იხ.დანართი:

გააზიარე