კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

ნინო ჩქარეული

ტელ.:  577 60-43-36

Share page