სამუშაო შეხვედრა

26 November, 2018

   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიაში მორიგი ყოველკვირეული სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც მუნიციპალიტეტის მერი-ალექსანდრე ზაგაშვილი, მერის მოადგილეები და მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ.

   სამუშაო შეხვედრაზე სამსახურის უფროსებმა წარმოადგინეს ინფორმაცია შესრულებული და დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ. განიხილეს ის პრობლემური საკითხები, რომლებიც დროულ რეაგირებას საჭიროებს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე.

#ყაზბეგისმუნიციპალიტეტი2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share page